Deur 7: Ik beleef en geniet

Klik op de tekstballonnetjes
om het antwoord te zien.

In deze tien dagen sneeuwschool kan iedereen helemaal zichzelf zijn. Je leert elkaar kennen op een minder schoolse manier. Voor velen is dit dé topper van hun schooltijd.

Jullie krijgen de kans om te experimenteren. Op die manier kunnen jullie hier samen met de kleuters ten volle van genieten!

terug naar alle deuren

De rol van school

Klik op de sleutel om de rol van de school te lezen.

Onze school blijft jaarlijks zoeken naar een evenwichtig aanbod, zowel in de klas als daarbuiten, tijdens en na de schooluren. Niet enkel de klassikale leerinhouden (leerplannen, eindtermen en ontwikkelingsdoelen) maar ook de nevenactiviteiten geven de kinderen vaak kansen om zich anders te uiten dan in de klas mogelijk is. Daarom organiseert onze school culturele uitstappen, veel sportactiviteiten, studiereizen, sneeuwschool,... Maar niet alleen de activiteiten zelf zijn van belang, ook de wijze waarop de school dit aanbiedt en de wijze waarop de kinderen dit kunnen en mogen beleven.

School beleven is ook aandacht hebben voor verbondenheid, betrokkenheid en speels, onbevangen en creatief omgaan met de wereld. Kinderen bekijken de wereld door een andere bril dan volwassenen. Ze benaderen de wereld meestal nog met een open geest, spontaan, verwonderd,... Die impressies moeten ze op hun eigen niveau en eigen manier kwijt kunnen...

Als kinderen muzisch bezig zijn, speelt zich bij hen een proces af van beschouwen (kijken, luisteren,...) en creëren (iets uitdrukken in een of andere expressievorm). Kinderen krijgen kansen om creatief en met eigen vormgeving uiting te geven aan ervaringen, kennis, ideeën en gevoelens. Zo kunnen ze deze beter verwerken. De school heeft hierbij een begeleidende functie.

terug naar alle deuren