Deur 1: Ik ben uniek

Klik op de tekstballonnetjes
om het antwoord te zien.

Jij bent jij... en dat maakt het zo mooi! Je bent uniek, anders dan al de anderen!

Iedereen heeft andere talenten. Jij blinkt beslist uit in andere dingen!

Jij blijft jij... Hoe je ook verandert! Dat je verandert, is heel normaal. Je leert jezelf voortdurend beter kennen. Je mag elke dag opnieuw een stukje van jezelf ontdekken. Al die stukjes vormen samen één mooi geheel: JIJ !

terug naar alle deuren

De rol van school

Klik op de sleutel om de rol van de school te lezen.

Kinderen komen naar school zoals ze zijn. Hun ideeën, hun gevoelens en gedragingen brengen ze vaak mee van thuis. Elk kind is anders en heeft het recht om zich te ontwikkelen volgens eigen mogelijkheden.

Kinderen moeten kansen krijgen om zichzelf te leren kennen en ontdekken, zowel hun talenten als hun gebreken... De school heeft hier een belangrijke opdracht om hen te begeleiden en indien nodig te leiden, binnen een kader van duidelijke regels en afspraken. Tijdens die zoektocht naar zichzelf moeten kinderen ook ruimte krijgen om te kunnen groeien in alle aspecten van het kind zijn. Anders gezegd: we houden hier het ‘totale kind’ steeds voor ogen.

Voor de school is het ook belangrijk dat die ontwikkeling kan gebeuren binnen haar eigenheid en dat gerichte aanpassingen steeds redelijk, wenselijk en haalbaar moeten zijn.

terug naar alle deuren