Deur 3: Ik en alles rondom mij

Klik op de tekstballonnetjes
om het antwoord te zien.

De juffen en meesters staan steeds klaar om jou te helpen. Ze hebben geen toverspreuken om je weer beter te laten voelen maar kunnen wel heel goed luisteren.

Helemaal niet! Je kiest een hobby volgens jouw karakter en interesses. Je moet doen wat jij leuk vindt!

Ook onze school apprecieert de actieve betrokkenheid van ouders en grootouders!

terug naar alle deuren

De rol van school

Klik op de sleutel om de rol van de school te lezen.

Elk kind heeft een andere thuissituatie. Veranderingen in thuissituaties kunnen voor kinderen ingrijpend zijn. Het is voor onze leerkrachten geen gemakkelijke, wel een uitdagende opdracht om elk kind hierin zo goed mogelijk te ondersteunen.

Om kindgericht te kunnen handelen is het noodzakelijk om de kinderen goed te leren kennen. Hiervoor hebben we uiteraard uw hulp als ouder nodig! We hechten belang aan de verbondenheid tussen school en thuis en betrekken (groot)ouders graag bij het schoolgebeuren. Dit doen we in de vorm van overlegmomenten, infoavonden, oudercontacten enzovoort.

We proberen binnen deze samenleving een ‘open-school’ te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We staan open voor initiatieven uit de plaatselijke gemeenschap maar organiseren ook zelf activiteiten waarbij de leerlingen de kans krijgen om uit de ‘begrensde’ wereld van de school te stappen en de eigen omgeving te leren kennen in al haar aspecten.

terug naar alle deuren