Deur 4: Ik en de grote wereld

Klik op de tekstballonnetjes
om het antwoord te zien.

Er gebeuren inderdaad soms vreemde en erge dingen, die je misschien bang maken en waaraan je niets kan doen. Erover praten kan al helpen. Gelukkig gebeuren er ook heel veel mooie dingen in de wereld die je wel blij maken.

Het feit dat je dat al wilt, is al heel mooi! Spreek erover met anderen en probeer er samen iets aan te doen. Alleen gaat dat moeilijk. Je hebt de anderen nodig om je doel te bereiken.

terug naar alle deuren

De rol van school

Klik op de sleutel om de rol van de school te lezen.

Naarmate kinderen ouder worden, gaat hun vizier steeds groter worden. Bovendien komt die grote wereld, via de media, steeds sneller dichterbij. Kinderen worden dagelijks geconfronteerd met dingen die ver weg gebeuren. We leven vandaag in een open, multiculturele wereld. Wij hebben de taak als school om de deur naar de wereld open te zetten om die zo voor de kinderen bereikbaar maar ook begrijpbaar te maken. Actualiteit moet een plaats krijgen in het leven van het kind. Daarbij is een kritische grondhouding zeer belangrijk. Zonder blind te zijn voor de negatieve dingen, willen we als school toch kiezen voor een positieve benadering van de wereld in al haar aspecten.

Zo willen we extra aandacht schenken aan het belang van een duurzame wereld. De kinderen worden via een afvalbeleid en andere initiatieven betrokken in het worden en blijven van een Klimaatschool. Ook hechten we belang aan het streven naar een eerlijke wereld. We willen kinderen bewust maken van het feit dat niet iedereen gelijke kansen krijgt. Van daaruit willen we de kinderen activeren om, vanuit een betrokkenheid, mee te werken aan initiatieven die onder de noemer ‘Het Goede Doel’ vallen. Ieder schooljaar trachten we op schoolniveau aan een project mee te werken.

terug naar alle deuren