Deur 9: Ik en mijn toekomst

Klik op de tekstballonnetjes
om het antwoord te zien.

Het is altijd wel uitkijken naar het volgende schooljaar. Elk jaar is anders. Dat maakt het ook zo boeiend!

Praat erover met je klasgenoten, je juf of meester, je ouders... Zoek naar wat je graag doet en waar je goed in bent. Maak je vooral niet te veel zorgen. Je vindt je weg wel en wij willen je daarbij helpen...

terug naar alle deuren

De rol van school

Klik op de sleutel om de rol van de school te lezen.

Een school is maar een tijdelijke omgeving waarin elk kind doorgroeit. Een school is geen eindbestemming, maar moet een stapsteen zijn in het leven van elk kind.

Een school moet trachten om zoveel mogelijk deuren open te zetten naar de toekomst door een weldoordachte aanpak in onderwijs en opvoeding. Op verschillende momenten van hun schoolloopbaan worden kinderen geconfronteerd met drempels: de eerste kleuterklas, de start van een nieuw schooljaar, de overgang van de kleuterschool naar de lagere school, de overgang van de lagere school naar het secundair onderwijs,...

Daarbij is het essentieel dat de kinderen al zicht hebben op ‘wat gaat komen’, zodat die stap vooruit geen stap in het ongewisse wordt... Wij willen als school aandacht hebben voor die drempels en de kinderen hierin helpen en begeleiden. Daarom worden er op verschillende momenten activiteiten georganiseerd en initiatieven genomen om die drempels zo laag mogelijk te maken, zodat de overgangen soepel kunnen verlopen: spelmomenten voor de instappertjes in de eerste kleuterklas, uitwisselingsactiviteiten tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar, bezoek aan verschillende secundaire scholen in het zesde leerjaar, begeleiding in studiekeuze i.s.m. het CLB, ...

terug naar alle deuren