Deur 6: Ik ken en kan

Klik op de tekstballonnetjes
om het antwoord te zien.

Je krijgt van ons ruimte om dingen uit te proberen en te ontdekken. Dit kan soms spannend aanvoelen.

Als je beloond wordt, ga je met een goed gevoel steeds verder willen leren. Daar willen wij je bij helpen.

Samen nadenken en terugblikken helpt je om situaties de volgende keer beter, hetzelfde of anders aan te pakken. Je leert nieuwe dingen door erover te spreken met anderen.

terug naar alle deuren

De rol van school

Klik op de sleutel om de rol van de school te lezen.

De kinderen krijgen in een rijk milieu aangepaste activiteiten aangeboden waarin ze gestimuleerd worden om op alle ontwikkelingsdomeinen te groeien en zo breed mogelijk competenties op te bouwen. We brengen hen vaardigheden bij om zich deze kennis eigen te maken: denkstrategiee╠łn, zoekstrategiee╠łn, zelfcorrectie,... Hierbij leren we hen ook reflecteren over hun eigen werk en dat van anderen. Daarom leren ze met een kritische blik in het leven te staan.

Zo hopen we een bijdrage te leveren aan de totale ontwikkeling van alle kinderen. Alle kinderen hebben het recht zich te ontwikkelen volgens eigen mogelijkheden. Wij hebben dus de plicht om hierin tegemoet te komen en aandacht te hebben voor een gevarieerd en evenwichtig onderwijsaanbod.

terug naar alle deuren