Ons eigen opvoedingsproject

Onderwijs én opvoeding (1) kunnen nooit neutraal zijn. Daarom steunt onze school, bij het uitwerken van haar pedagogisch- didactische aanpak, op een "opvoedingsproject" dat heel het schoolgebeuren doordringt, zinrijk en betekenisvol maakt. Geen gemakkelijke opdracht omdat wij terdege rekening moeten houden met de complexiteit van problemen waarmee onze samenleving, en dus ook het onderwijs, wordt geconfronteerd. We moeten dus doelen vooropstellen welke de "basis" vormen van ons opvoedingsproject.

In de eerste plaats kan en mag onze school zich niet beperken tot onderwijs alleen, opdat elk kind (3) maximale ontplooiingskansen (2) zou krijgen. Denkend aan het "totale kind" ( = hoofd - hart - handen) (4) en er van uitgaand dat elk kind anders is. We streven hier m.a.w. naar kwaliteitsonderwijs.

Een christelijke zingeving (5) en beleving moet het schoolgebeuren doordringen. D.w.z. dat de inspiratiebron van ons opvoedingsproject Jezus Christus is. Wij vinden het onze opdracht de kinderen kennis te laten maken met het leven en de leer van Jezus Christus. Het evangelie blijft een toetssteen om ons denken, ons doen en laten te evalueren.

Wij trachten een dynamische school (6) te zijn, waar een permanent streven naar verdere uitbouw, deskundigheid en verbetering (7) van onze school belangrijk blijft.

Ten slotte hopen we een hechte school- en klasgemeenschap (8) te kunnen vormen, geïntegreerd in de parochiegemeenschap. Laat ons aandacht en tijd maken voor het verwezenlijken van positief menselijke relaties (9) tussen alle participanten, zowel binnen als buiten onze school. Wij willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid (10) in een multiculturele samenleving.

Dit opvoedingsproject is een fundament waarop ons schoolleven zich oriënteert. Het is een uitnodigend woord dat rijke beloften in zich draagt.

Dit “opvoedingsproject” wordt verder uitgewerkt in een 10-puntenprogramma. Klik hier om het opvoedingsproject te downloaden.