Deur 2: Ik en de andere(n)

Klik op de tekstballonnetjes
om het antwoord te zien.

Een goede groepsgeest is belangrijk. Op school leef en leer je de ganse dag samen met de anderen. En jij hebt je plaats tussen al die anderen!

Iedereen is anders. Al die verschillen bij elkaar, botsen soms wel eens. Belangrijk is om daarmee op een correcte manier om te gaan.

Jij hebt recht op je eigen mening. En je mag dat ook duidelijk maken! Je doet dat best wel op de juiste manier: eerlijk, open en met respect voor de mening van de anderen...

terug naar alle deuren

De rol van school

Klik op de sleutel om de rol van de school te lezen.

Een school is een plek waar kinderen elkaar ontmoeten in de brede zin van het woord. Ze leren elkaar kennen, leren spelen met elkaar, leren werken met elkaar,... In feite is de school een mini-samenleving waarin kinderen zich dagelijks bewegen en opgroeien. Onze school wil zo’n plek zijn waar kinderen ruimte krijgen om de andere(n) te ontmoeten, in alle openheid en met wederzijds respect, zonder de eigenheid te verliezen.

Om dat te realiseren, zijn er duidelijke regels en afspraken nodig, die de grenzen uitzetten waarbinnen dat mogelijk wordt. Daarbij willen we de kinderen ook helpen en begeleiden door hen te leren communiceren op een open en eerlijke, maar sociaal correcte manier. Wij willen hen spreekkansen geven en gepaste werkvormen aanbieden om te leren samenwerken. Essentieel daarbij is dat ze leren rekening houden met verschillen en positief leren omgaan met het ‘anders zijn’.

terug naar alle deuren