Deur 5: Ik geloof

Klik op de tekstballonnetjes
om het antwoord te zien.

Tijdens de lessen godsdienst leren we het leven van Jezus kennen. Zo leren we ook waarden en normen kennen zoals bijvoorbeeld: eerlijkheid, respect en dienstbaarheid.

Neen, en dit maakt het ons ook niet gemakkelijk. Het is Jezus die over Zijn Vader ‘God’ vertelt. Jezus is een voorbeeld voor ons, zoals God dat wilde. Zo kan jij ook een voorbeeld zijn voor je vriendjes!

Ja, want geloof geeft je kracht. Geloof, hoop en liefde zijn in het christendom drie belangrijke begrippen. Ze zorgen ervoor dat je positief in het leven blijft staan! En dit vieren we op school maar ook in de kerk via vele verschillende symbolen.

terug naar alle deuren

De rol van school

Klik op de sleutel om de rol van de school te lezen.

Een christelijke zingeving én beleving doordringt het hele schoolgebeuren en betekent voor ons het fundament waarop we verder onze relaties willen uitbouwen. D.w.z. dat de inspiratiebron van ons opvoedingsproject Jezus Christus is. Wij vinden het onze opdracht de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus. Het evangelie blijft de toetssteen om ons denken, doen en laten te evalueren. Het is een hele opdracht om, met respect voor jezelf en de anderen, met ‘liefde’ te ‘geloven en hopen’ in het leven. Daar willen we als katholieke dialoogschool graag aan meewerken.

terug naar alle deuren