Deur 8: Ik leef veilig en gezond

Klik op de tekstballonnetjes
om het antwoord te zien.

Onze school kiest ervoor om drankjes aan te bieden waarin minder of geen suiker zit omdat dit gezonder voor je is.

Bewegen is goed! Na een intensieve les is het beter om je even te ontspannen of een frisse neus te halen zodat je weer aan de slag kunt gaan bij de volgende les!

terug naar alle deuren

De rol van school

Klik op de sleutel om de rol van de school te lezen.

Veiligheid en gezondheid zijn twee basisrechten van het kind. Lichaamsbeweging is een belangrijk onderdeel van een gezonde ontwikkeling. Onze school hecht hieraan veel belang. Buiten de wekelijkse bewegingslessen engageren we ons om deel te nemen aan tal van sportinitiatieven. Bovendien willen we blijvend aandacht hebben voor navormingen in het kader van gezondheid (bijvoorbeeld Bodymap). Daarnaast hebben kinderen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan buitenschoolse sportactiviteiten.

Beweging en gezonde voeding gaan hand in hand. We proberen de kinderen bewust te maken van gezonde voeding, hebben een wekelijkse fruitdag maar willen ze ook stimuleren om op de andere dagen gezond te eten. Daarom bieden we enkel suikerarme dranken aan in de eetzaal.

Ook de veiligheid van uw kind is belangrijk voor ons. Kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige omgeving, zowel thuis als op school. Geleidelijk aan moeten ze zelf leren inschatten wat kan en niet kan, wat goed en niet goed is. Door duidelijke grenzen te stellen en afspraken te maken, willen we die ontwikkeling stimuleren. We trachten daarbij steeds het goede gedrag te stimuleren en het foute gedrag op een gepaste manier te ontmoedigen.

Heel specifiek willen we de kinderen ook bewust maken van de gevaren in het verkeer. Bij onze uitstappen wijzen we de kinderen op veilig gedrag. Daarnaast worden er ook verkeerslessen gegeven en nemen we deel aan campagnes die de kinderen aanzetten tot veilig gedrag in het verkeer: helm op – fluo top, fietsproeven, levend verkeerspark, fietsexamen enzovoort.

terug naar alle deuren